NI LabVIEW

NI LabVIEW on National Instruments Kompanii väljatöötatud laia kasutusvõimalusega graafiline simulatsiooni- ja arenduskeskkond. LabVIEV võimaldab juhtida mitmesugust riistvara ja seeläbi automatiseerida näiteks mõõtmisi, signaalide genereerimisi jms, samas võib mõõtmisi ja genereerimisi ka simuleerida arvutiekraanil, selleks eraldi riistvara kasutamata. Andmed on võimalik salvestada arvutisse.

LabVIEW keskonnas käib virtuaalsete instrumentide arendamine nii, et eraldi arendatakse välja esipaneel ja plokkskeem, mis osaliselt seostatakse automaatselt ja osaliselt tuleb arendajal seosed vastavalt eesmärkidele määrata. Selleks, et tutvustada esmakasutajale LabVIEW keskonna kasutamist käib paketiga kaasas dokument "Getting Started with LabVIEW" mille võib digitaalsel kujul leida interneti aadressilt:

http://hitee.hit.edu.cn/531net/instrument/wendang/LabVIEW3.pdf 

 

Pilt on kopeeritud "Getting  Started With LabVIEW" dokumendist, ptk. 2 lk.1, Tegu on LabVIEW näidisinstrumendi "warning light" esipaneeliga.

 

Pilt on kopeeritud "Getting  Started With LabVIEW" dokumendist, ptk. 2 lk.8, Tegu on LabVIEW näidisinstrumendi "warning light" plokkskeemiga.

Rohkem informatsiooni LabVIEW võimalustest võib leida sellega kaasaskäivast teisest dokumendist "LabVIEW Fundamentals" mille võib digitaalsel kujul leida internetilehelt:

http://www.fzu.cz/texts/labview/LV_Fundamentals.pdf

 

Soovitused:

Kasutage LabVIEW võimalust Show Context Help virtuaalsete instrumentide (VI) kohta info saamiseks.

Show Context Help kasutamine NI LabVIEW´s

 

LabVIEW sisaldab virtuaalseid instrumente nii palju, et need ei pruugi meelde jääda. Kasutage mingi eesmärgi saavutamisel otsingut (hiire paremklõps paneelil või plokkskeemil avab pildil näidatud rippmenüüd) . Näiteks tegeledes helikaardiga annab märgusõna sound hulga virtuaalseid instrumente, millede seast saab show content help´i kasutades valida sobivaid VI. Otsingut saab kasutada ka esi- ehk juhtpaneeli elementide leidmiseks.

 

 

VI otsimine Ni LabVIEW esipaneelil     VI otsimine Ni LabVIEW plokkskeemil

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Märgusõnaga sound VI-de otsimine