TLK lennujuhtimissimulaatoris kasutatavate õhusõidukite lennuomadused

Õpiobjekt on mõeldud Tartu Lennukolledži lennujuhtimiseriala tudengitele ja pseudopilootidele lennujuhtimissimulaatoris kasutatavate õhusõidukite lennuomadustega tutvumiseks enne simulaatoriharjutustest osavõttu.

Õhusõidukite lennuomadused I

Õhusõidukite lennuomadused II

Enesekontrolliküsimused materjali kohtaAutor: Kristjan Kõrgesaar

Creative Commons License

Tartu, 2008