Lennundusalane seadusandlus


Käesolev küsimustik on mõeldud Tartu Lennukolledži lennujuhtimis- ja piloodieriala tudengitele oma teadmiste kontrollimiseks aines Lennundusõigus - Air Law. Küsimused on inglisekeelsed, et hõlbustada hilisemate erialaeksamite sooritamist inglise keeles.

Enesetestid
Enesetest 1
Enesetest 2
Enesetest 3
Enesetest 4
Enesetest 5


Autor: K. Kõrgesaar

Tartu, 2008