1.9. Gaasiturbiinmootorid (GTM)

Turbiinmootorid

Turbiinmootoris toimub tööprotsess järjestikku difuusoris, kompressoris, põlemiskambris, gaasiturbiinis ja reaktiivdüüsis.

Turbiinmootorid jaotuvad:

a) gaasiturbiinmootorid,
b) turboreaktiivmootorid (turbovent. ja turboprop.).

Gaasiturbiinmootorid (GTM)

GTM on soojusseade, mis surub gaasi kokku ja kuumutab teda ning muundab seejärel gaasi energia gaasiturbiini võlli mehhaaniliseks tööks.

Tööstuses kasutatakse kõige rohkem gaasiturbiinmootoreid, milles kütus põleb pidevalt ja jääval rõhul. Sellises seadmes siirdub kokkusurutud õhk kompressorist põlemiskambrisse, kus põlev kütus teda kuumutab; seejärel muundub põlemisgaaside energia gaasiturbiinis mehhaaniliseks tööks, millest suur osa kulub õhu kokkusurumiseks kompressoris. Ülejäänud energia läheb käitatavasse agregaati. Kasuteguri suurendamiseks kuumutatakse põlemiskambrisse sisenevat õhku turbiini heitgaasiga. Suletud tsükliga gaasiturbiinseadmes ei välju turbiinis töötanud gaas süsteemist, vaid osaleb järgmises töötsüklis. Selliste gaasiturbiinseadmete kasutegur on suhteliselt suur ja neis saab kasutatav tuumkütust. Kasutegur on kuni 35%.

Gaasiturbiin on gaasiturbiinseadme/mootori olulisem osa, milles muundub mehhaaniliseks tööks rõhu all oleva kõrgetemperatuurilise gaasi energia.

Gaasiturbiin koosneb liikumatutest düüsidest ja pöörlevast labadega töörattast. Düüsid ja tööratas moodustavad gaasiturbiini rõhuastme. Gaasiturbiinmootoriga auto eelised ja puudused võrreldes diiselmootoriga on järgmised.

Eelised:

1) jahutussüsteemi tarbetus;
2) hõlpus käivitatavus madala õhutemperatuuri korral;
3) võimalus tarvitada erinevaid ja odavaid kütuseid;
4) heitgaaside vähene mürgisus;
5) väikesed mõõtmed ja mass ning suur võimsus;
6) väikesed hooldamiskulud.

Puudused:

1) keerukas valmistada ja remontida;
2) väiksem tööiga ja ökonoomsus;
3) tugev müra töötamisel.