2.2. Diislikütustele esitatud nõuded

Diislikütustele esitatud üldnõuded on nii suvistel kui talvistele kütustele ühesugused. Välja arvatud tsetaaniarv, tihedus, kinemaatiline viskoossus ja kliimatingimustest olenevad nõuded.

Tabel 2.1 Üldnõuded ja katsemeetodid diislikütustele standardi EVS-EN 590:2009 järgi

Näitaja

Mõõtühik

Nõue

min ... max

Katsemeetod

Tsetaaniarv51,0 ... -

EN ISO 5165

Tsetaaniindesks


46,0 ... -

EN ISO 4264

Tihedus temperatuuril 15 oC

kg/m3

820... 845

EN ISO 3675

EN ISO 12185

Väävlisisaldus

mg/kg

max 10

EN ISO 20846

EN ISO 20884

Polütsükliliste aromaatsete süsivesinike sisaldus

massi%

- ...11

EN 12916

Leekpunkt

oC

üle 55 ... -

EN ISO 2719

10 % destillatsioonijäägi koksiarv

massi%

- ...0,30

EN ISO 10370

Korrosiivsus vaskplaadikatsel (3 h temperatuuril 50 oC)

Klass

klass 1

EN ISO 2160

Rasvhapete metüülestrite (FAME) sisaldus mahu% max 7
EN 14078
Oksüdatsiooniline stabiilsus

g/m3

h

max 25

min 20

EN 12205

Tuhasisaldus

massi%

-... 0,01

EN ISO 6245

Veesisaldus

mg/kg

- ...200

EN ISO 12937

Tahkete osiste sisaldus

mg/kg

-... 24

EN 12662

Määrimisvõime, korrigeeritud kulumisjälje diameter(wsd 1,4) temperatuuril 60 oC

µm

-...460

ISO 12156-1

Viskoossus temperatuuril 40 oC

mm2/s

2,00 ... 4,5

EN ISO 3104

Destillatsioonikarakteristikud

Destilleerub 250 oC juure

Destilleerub 350 oC juures

95 mahu% destilleerub temperatuuril

 

mahu%

mahu%

oC

 

< 65

85

360

EN ISO 3405

       

Paksus kirjas antud nõuded tulenevad EL kütusedirektiivist 98/70/EÜ ning selle muudatustest 2003/17/EÜ.

Kliimatingimustest olenevad nõuded on toodud standardis prEVS-EN 590:2009/NA selleks, et võimaldada eri riikidel valida neile sobivaid aastaaegadele vastavaid kütuseid. Valitud on mõõduka kliima jaoks kuus erinevat CFPP (külmfiltri ummistumispunkti) marki ja arktilise või karmi kliima jaoks viis erinevat klassi.

Kliimast olenevad nõuded ja neile vastavad katsemeetodid on esitatud alljärgnevas tabelis:

Tabel 2.2. Mõõdukas kliima

Näitaja

Mõõtühik

Mark

A

Mark

B

Mark

C

Mark

D

Mark

E

Mark

F

Katsemeetod

CFPP

oC, max

+5

0

-5

-10

-15

-20

EN 116

 

Tabel 2.3. Arktiline või karm kliima

Näitaja

Mõõtühik

Klass

0

Klass

1

Klass

2

Klass

3

Klass

4

Katsemeetod

CFPP

oC, max

-20

-26

-32

-38

-44

EN 116

Hägustumispunkt

oC, max

-10

-16

-22

-28

-34

EN 23015

Tihedus temperatuuril 15 oC

kg/m3, min

kg/m3, max

800

845

800

845

800

840

800

840

800

840

EN ISO 3675

EN ISO12185

Viskoossus

temperatuuril 40 oC

mm2/s, min

mm2/s, min

1,50

4,00

1,5

4,00

1,5

400

1,40

4,00

1,20

4,00

EN ISO 3104

Tsetaaniarv

min

49,0

49,0

48,0

47,0

47,0

EN ISO5165

Tsetaaniindeks

min

46,0

46,0

46,0

43,0

43,0

EN ISO 4264

Destillatsioonikarakteristikud

Destilleerub 180 oC juures

Destilleerub 340 oC juures

 

mahu%,max

mahu%,min

 

10

95

 

10

95

 

10

95

 

10

95

 

10

95

 

EN ISO 3405

Diislikütus väävlisisaldusega kuni 10 mg/kg e 0,0010 massi% loetakse väävlivabaks.

Kliimatingimustest olenevad nõuded ja neile vastavad katsemeetodid:

Suvine diislikütus peab Eesti Vabariigis vastama mark C (tabel 2.1, 2.2.) ja talvine klass 1 (tabel 2.3. nõuetele).

Eestis loetakse suveperioodiks ajavahemik 1.mai - 30. september ning talveperioodiks ajavahemik 1.detsember - 29. veebruar. Üleminekuperioodiks loetakse ajavahemikud 1.oktoober-30.november ja 1.märts-30.aprill.