2.1.9. Leekpunkt

Määrab kütuse tuleohtlikkuse. Nii suve- kui talvediislikütustel on Euronõuete järgi üle 55 oC.

Diislikütuse leekpunkt on otseses seoses kütuses sisalduvate madala keemistemperatuuridega fraktsioonide olemasolust. Kütuse leekpunkti on võimalik tõsta tõstes kütuse keemistemperatuuri algust. See omakorda on võimalik kommertskütuste omavahelise segamisega.

Lisandite abil kütuse leekpunkti parandada ei ole võimalik.