2.1. Diislikütuse peamised ekspluatatsioonilised näitajad

- tsetaaniarv
  määrab mootori töö võimsuse ja ökonoomilised näitajad;

- fraktsioonkoostis
  määrab kütuse põlemise täielikkuse, heitgaaside suitsususe ja mürgisuse;

- viskoossus ja tihedus
  kindlustavad normaalse kütuse pealeandmise, pihustumise põlemiskambris ja filtreerimissüsteemi töövõime;

- madalatemperatuurilised omadused
  määravad kütuse toitesüsteemi funktsioneerimise väliskeskkonna negatiivsetel temperatuuridel ja kütuse hoiustamise tingimused;

- puhtuse aste
  iseloomustab jäme- ja peenfiltrite filtrite töökindluse;

- leekpunkt
  iseloomustab kütuse tuleohtlikkust;

- väävliühendite, küllastumata süsivesinike ja metallide olemasolu kütuses
   põhjustab sadestite teket, korrosiooni ja mootorikulumist.