2.3.Katseprotokolli näidised

Tabel 2.3.1. Diislikütus suvine

 

 

 

Proovi nimetus:

Diislikütus suvine ( mark C )

 

Jrk. Nr.

Näitaja
Nõue*

Mõõtühik

Katsemeetod

Tulemus

1

Tihedus temperatuuril 15 °C

 

820...845

kg/m3

EN ISO 12185

834,5

2

Tsetaaniindeks

 

 

min 46,0

 

EN ISO 4264

52,3

3

Tsetaaniarv

 

 

 

min 51,0

 

EN ISO 5165

51,9

4

Destillatsioonikarakteristikud:

 

 

 

ISO 3405

 

 

Destilleerub 250 °C juures:

 

 

< 65

mahu%

 

39

 

Destilleerub 350 °C juures:

 

 

min 85

mahu%

 

97,5

 

95 mahu % destilleerub temperatuuril

 

max 360

°C

 

340

5

Viskoossus temperatuuril 40 °C

 

2,00...4,50

mm2/s

EN ISO 3104

2,803

6

Määrimisvõime, korrigeeritud kulumisjälje

max 460

µm

ISO 12156-1

457

 

diameeter (wsd 1,4) temperatuuril 60oC

 

 

 

 

 

7

Oksüdatsioonikindlus

 

 

max 25

g/m3

EN ISO 12205

2

8

Leekpunkt

 

 

 

üle 55

°C

EN ISO 2719

65,0

9

Hägustumispunkt

 

 

ei normita

°C

EN 23015

-5,5

10

Filtreeritavuspunkt (CFPP)

 

 

max -5

°C

EN 116

-25

11

10% destillatsioonijäägi koksiarv

 

max 0,30

massi%

EN ISO 10370

0,02

12

Tuhasisaldus

 

 

max 0,01

massi%

EN ISO 6245

0,001

13

Polütsükliliste aromaatsete süsivesinike sisaldus

 

 

 

max 11

massi%

EN 12916

3,08

14

Väävlisisaldus

 

 

max 10

mg/kg

EN ISO 20846

7

15

Korrosiivsus vaskplaadikatsel (3 h temperatuuril 50oC)

klass 1

Klass

EN ISO 2160

Klass 1

16

Veesisaldus

 

 

 

max 200

mg/kg

EN ISO 12937

39

17

Tahkete osiste sisaldus

 

 

max 24

mg/kg

EN 12662

6,8

18

Rasvhapete metüülestrite (FAME) sisaldus

max 5

mahu%

EN 14078

0

*-Nõue esitatud Majandus-ja kommunikatsiooniministri 11.06.2003.a.määrusega nr.97 ja ja 14.10.2004.a. määrusega nr.190 ning Standardiga EVS-EN 590:2004 .

 

 

                       

 

Tabel 2.3.2. Talvediislikütus, väävlivaba

 

 

 

Proovi nimetus:

 

Diislikütus talvine, väävlivaba

( klass 1 ) 

Jrk. nr.

Näitaja

Nõue*

Mõõtühik

Katsemeetod

Tulemus

1

Tihedus temperatuuril 15 °C

800...845

kg/m3

EN ISO 12185

824,4

2

Tsetaaniindeks

min 46,0

 

EN ISO 4264

47,3

3

Tsetaaniarv

min 49,0

 

EN ISO 5165

51,8

4

Destillatsioonikarakteristikud:

 

 

ISO 3405

 

 

Destilleerub 180 °C juures:

max 10

mahu%

 

1,5

 

Destilleerub 250 °C juures:

ei normita

mahu%

 

63,5

 

Destilleerub 340 °C juures:

min 95

mahu%

 

99

5

Viskoossus temperatuuril 40 °C

1,50...4,00

mm2/s

EN ISO 3104

1,885

6

Määrimisvõime, korrigeeritud kulumisjälje

max 460

µm

ISO 12156-1

452

 

Diameeter (wsd 1,4) temperatuuril 60oC

 

 

 

 

7

Oksüdatsioonikindlus

max 25

g/m3

EN ISO 12205

4

8

Leekpunkt

Üle 55

°C

EN ISO 2719

57,0

9

Hägustumispunkt

max -16

°C

EN 23015

-27

10

Filtreeritavuspunkt (CFPP)

max -26

°C

EN 116

-27

11

10% destillatsioonijäägi koksiarv

max 0,30

massi%

EN ISO 10370

0,01

12

Tuhasisaldus

max 0,01

massi%

EN ISO 6245

0,001

13

Polütsükliliste aromaatsete süsivesinike sisaldus

max 11

massi%

EN 12916

2,07

14

Väävlisisaldus

max 10

mg/kg

EN ISO 20846

8

15

Korrosiivsus vaskplaadikatsel (3 h temperatuuril 50oC)

klass 1

klass

EN ISO 2160

klass 1

16

Veesisaldus

max 200

mg/kg

EN ISO 12937

32

17

Tahkete osiste sisaldus

max 24

mg/kg

EN 12662

2,4

18

Rasvhapete metüülestrite (FAME) sisaldus

max 5

mahu%

EN 14078

0

*-Nõue esitatud Majandus-ja kommunikatsiooniministri 11.06.2003.a.määrusega nr.97 ja 13.10.2004 määrusega nr.190 ning Standardiga EVS-EN 590:2004.

 

 

 

Tabel 2.3.3. Suvine autobensiin (klass B), plii- ja väävlivaba

 

 

 

Proovi nimetus:

Bensiin 95 ( klass B), plii -ja väävlivaba


Jrk. Nr.

Näitaja

Nõue*

Mõõtühik

Katsemeetod

Tulemus

1

Tihedus 15 °C juures

720 ... 775

kg/m3

EN ISO 12185

738,0

2

Oktaanarv:

 

 

 

 

 

Mootorimeetodil, (MON)

min 85

 

EN 25163

85,2

 

Uurimismeetodil, (RON)

min 95

 

EN 25164

95,9

3

Üldine väävlisisaldus

max 10

mg/kg

EN ISO 20846

7,5

4

Pliisisaldus

max 5

mg/l

EN 237

0,15

5

Benseenisisaldus

max 1,0

mahu%

EN 238

0,28

6

Alkeenid

max 18,0

mahu%

ASTM D 1319

10,0

7

Aromaatsed süsivesinikud

max 35,0

mahu%

ASTM D 1319

25,9

8

Hapnikusisaldus

max 2,7

massi%

EN 1601

2,1

9

Hapnikuühendite sisaldus:

 

 

EN 1601

 

 

Metanool

max 3

mahu%

 

0,4

 

Etanool

max 5

mahu%

 

< 0,5

 

Isopropüülalkohol

max 10

mahu%

 

< 0,5

 

Isobutüülalkohol

max 10

mahu%

 

< 0,5

 

Tertsiaarne butüülalkohol

max 7

mahu%

 

< 0,5

 

Eetrid (5 ja enama C aatomiga)

max 15

mahu%

 

9,2

 

Muud hapnikuühendid

max 10

mahu%

 

< 0,5

10

Fraktsioonkoostis:

 

 

EN ISO 3405

 

 

Keemise algus (IBP):

ei normita

°C

 

33

 

Aurustunud 70 °C juures (E70):

22...48

mahu%

 

35

 

Aurustunud 100 °C juures (E100):

46... 71

mahu%

 

59

 

Aurustunud 150 °C juures (E150):

min 75

mahu%

 

88,0

 

Keemise lõpptemperatuur:

max 210

°C

 

196

 

Jääk

max 2,0

mahu%

 

1,0

11

Aururõhk (DVPE)

45,0...70,0

kPa

EN 13016-1

78,1

12

Aurulukuindeks, VLI ( VLI=10VP+7E70)

Ei normita

 

 

1026,0

13

Solvent-uhutud vaikude sisaldus

max 5

mg/100ml

EN ISO 6246

1,2

14

Induktsiooniperiood

min 360

minut

EN ISO 7536

>360

15

Korrosiivsus vaskplaadikatsel

läbib (No 1)

 

EN ISO 2160

läbib (No 1)

16

Välimus

läbipaistev ja selge

 

Visuaalne

Läbipaistev ja selge

*-Nõue esitatud Majandus-ja kommunikatsiooniministri 11.06.2003.a. määrusega nr.97 ja 13.oktoobri 2004.a. määrusega nr.190 ning Standardiga EVS-EN 228:2004

               

Tabel 2.3.4. Talvine autobensiin (klass E), plii- ja väävlivaba

 

 

 

Proovi nimetus:

Bensiin 95 ( klass E1), plii- ja väävlivaba

Jrk. nr.

Näitaja

Nõue*

Mõõtühik

Katsemeetod

Tulemus

1

Tihedus 15 °C juures

720 ... 775

kg/m3

EN ISO 12185

729,6

2

Oktaanarv:

 

 

 

 

 

Mootorimeetodil, (MON)2

min 85,0

 

EN 25163

85,7

 

Uurimismeetodil, (RON)1

min 95,0

 

EN 25164

95,2

3

Üldine väävlisisaldus

max 10

mg/kg

EN ISO 20846

6

4

Pliisisaldus

max 5

mg/l

EN 237

0,015

5

Benseenisisaldus

max 1,0

mahu%

EN 238

0,40

6

Alkeenid

max 18,0

mahu%

ASTM D 1319

10,4

7

Aromaatsed süsivesinikud

max 35,0

mahu%

ASTM D 1319

28,0

8

Hapnikusisaldus

max 2,7

massi%

EN 1601

1,6

9

Hapnikuühendite sisaldus:

 

 

EN 1601

 

 

Metanool

max 3

mahu%

 

0,3

 

Etanool

max 5

mahu%

 

< 0,5

 

Isopropüülalkohol

max 10

mahu%

 

< 0,5

 

Isobutüülalkohol

max 10

mahu%

 

< 0,5

 

Tertsiaarne butüülalkohol

max 7

mahu%

 

< 0,5

 

Eetrid (5 ja enama C aatomiga)

max 15

mahu%

 

7,4

 

Muud hapnikuühendid

max 10

mahu%

 

< 0,5

10

Fraktsioonkoostis:

 

 

EN ISO 3405

 

 

Keemise algus (IBP):

ei normita

°C

 

31

 

Aurustunud 70 °C juures (E70):

22,0...50,0

mahu%

 

48,5

 

Aurustunud 100 °C juures (E100):

46,0... 71,0

mahu%

 

68

 

Aurustunud 150 °C juures (E150):

min 75,0

mahu%

 

91,6

 

Keemise lõpptemperatuur:

max 210

°C

 

189

 

Jääk

max 2,0

mahu%

 

1,0

11

Aururõhk (DVPE)

65,0...95,0

kPa

EN 13016-1

82,8

12

Aurulukuindeks, VLI (VLI=10VP+7E70)

max 1200

 

 

1167

13

Solvent-uhutud vaikude sisaldus

max 5

mg/100ml

EN ISO 6246

1,1

14

Induktsiooniperiood

min 360

minut

EN ISO 7536

>360

15

Korrosiivsus vaskplaadikatsel

läbib (No 1)

 

EN ISO 2160

läbib (No 1)

16

Välimus

läbipaistev ja selge

 

Visuaalne

läbipaistev ja selge

1-Uurimismeetodil oktaaniarv on esitatud vastavalt EN ISO 5164:2005 nõuetele ja on korrigeeritud EN228:2004 (tabel 1, märkus b) nõuetest lähtuvalt

2-Uurimismeetodil oktaaniarv on esitatud vastavalt EN ISO 5163:2005 nõuetele ja on korrigeeritud EN228:2004 (tabel 1, märkus b) nõuetest lähtuvalt

*-Nõue esitatud Majandus-ja kommunikatsiooniministri 11.06.2003.a. määrusega nr.97 ja 13.oktoobri 2004.a. määrusega nr.190 ning standardiga EVS-EN 228:2004.

               

http://www.wrtbv.com/index.asp)

Tabel 2.3.5. Hollandi firma WRT BV (kodulehekülg www.wrtbv.com/index.asp) kütuselisandid:

A) autobensiinidele, diislikütusele

 1. Tsetaaniarvu tõstmise lisand- HFA 3033
  Tsetaaniarvu tõstmiseks 1 (iga) ühiku võrra on vaja lisada 150 ppm diislikütuse mahust

Biodiislikütusel 3 ühikut 48...51 - 300 - 400 ppm

 1. RON/ MON Oktaaniarvu tõstjad: 500 ppm - 1 ühik

HFA 2039

HFA 2079

HFA 2212

HFA 2033 EB

 1. Lisand filtreeritavuse alumise piirtemperatuuri (HFA 4159) alandamiseks.
  Lisatakse koos parafiinide stabilisaatoriga vahekorras 2:1.
  30 ppm (20 ppm HFA 4159 + 10 ppm WASA) alandavad filtreeritavust 1°C võrra.
  Näide: Filtreeritavuspunkt (HFA 4159) oli -6°C, lisati 300 ppm (200 ppm CFPP+ 100 ppm WASA) ja saadi filtreeritavuspunktiks -16°C. Nende kahe manuse lisamine alandab ka hägustumispunkti (cloud point) 2°C võrra.

30 ppm lisandit alandab 1o filtreeritavust

WASA-t lisatakse 1/6 kütuse lisandi protsendist 200ppm/6= 33 ppm WASA ja

200-33= 167 ppm HFA 4159

4. Lisand hägustumistemperatuuri parandamiseks HFA 1180 ; HFA 1125

500 ppm lisandit parandab - 3 oC hägustumist

5. Lisand diislikütuse määrimisvõime parandamiseks HFA 7025

150 ppm lisandit HFA 7025 parandab100 µm võrra

Näide: kulumisjälje korrigeeritud diameeter oli 560 µm, lisati 200 ppm lisandit, saadi 460 µm  (diislikütuse nõue)

 • Näide : 100 ppm =0,01% kütuse ruumalast

6. Deemulgaator vee sidumiseks vedelkütuses HFA 100, HFA 140

Kontsentratsioonis 100 ppm.

Segada normaalsel temperatuuril. Vee välja tulemise aeg 8 - 12 tundi.

B) Biodiislikütusele

1. CFPP/Hangumispunkti alandavad:

HFA 4904

HFA 4907

HFA 4908

2. Antioksüdant oksüdatsioonilise stabiilsuse tõstmiseks

HFA 8087

3. Antibakteriaalne lisand

HFA 77 BACTERICIDES

Toodetakse veel rida lisandeid:

 1. Oksüdeerumisvastased lisandid- HFA 8021, HFA 8087 jt.
 2. Antistaatilised lisandid (lisandid kütuse elektrijuhtivuse suurendamiseks). Põhiliselt kasutatakse transiit diislikütuse puhul: HFA 200B, HFA 2010 jt.
 3. Lisandid, mis hoiavad ära vee "suitsemise" (degaseerimine). Kasutatakse gasoili transiidil. Deemulgaatorid. Kasutatakse saastunud kütuste töötlemiseks. HFA 140, HFA 144 jt.
 4. Lisandid H2S (väävelvesiniku) neeldamiseks- HFA 6014 jt.
 5. Lisandid merkaptaanse väävli kõrvaldamiseks - HFA 6121, HFA 7100 jt.
 6. Lisandid hangumistemperatuuri alandamiseks - HFA 4902, HFA 4904,HFA 4907, HFA 4908 jt.
 7. Lisandid bensiinide oktaaniarvu tõstmiseks uurimis/ mootorimeetodil (500 ppm - 1 ühik) HFA 2039; HFA 2079, HFA 2212, HFA 2033 EB.
 8. Puhastav vahend sadestite eemaldamiseks. Reservuaaride puhastusvahend. HFA 131, HFA 500 jt.