6. Plastsed määrded

Plastseid määrdeid toodetakse erinevaks otstarbeks ja neid on üle 100 nimetuse.

Otstarbe järgi jagunevad nad:

  • antifriktsioonmäärded;
  • kaitsemäärded;
  • tihendusmäärded.

Paksendi päritolu järgi jagunevad määrded:

  • rasvmäärded
  • poolsünteetilised;
  • sünteetilised.

Rasvmääreteks nimetatakse neid määrdeid, mille paksendi (seebi) lähteaineks on taimsed või loomsed rasvad. Sünteetiliste ja poolsünteetiliste määrete pak­sendi on valmistatud sünteetilistest rasvhapetest (nafteenhapetest). Sünteetilistel määretel on õli samuti sünteetiline. Enamik kasutatavatest määretest on tänapäeval poolsünteetilised või sünteetilised.

Antifriktsioon plastsed määrded jagatakse kasutusala järgi:

- universaalsed;

- spetsiaalsed (erimäärded).

Esimesi on võimalik kasutada paljudes eri masinates, teisi on ette nähtud kasutada ainult ühes kindlas masinas või sõlmes. Autode, traktorite ja muude liikurmasinate juures kasutatakse peami­selt universaalseid määrdeid.

Plastsete määrete jagunemine tilktemperatuuri järgi:

- kergesti sulavad (tilktemperatuur alla 65°C);

- keskmiselt sulavad (tilktemperatuur 65...100°C);

- raskesti sulavad (tilktemperatuur üle 100°C).

Tilktemperatuur peab olema 15...20°C kõrgem nende masinaosade temperatuurist, millega määre kokku puutub.

Plastsete määrete tähistus

Rahvusvaheliselt kindel tähistussüsteem puudub. Osad firmad tähistavad määrdeid numbritega, osad kasutavad numbrile lisaks määrde väljatöötanud asutuse nime­lühendit või nime.

Enamuses lääneriikides liigitatakse plastseid määrdeid penetratsiooniarvu järgi.

NLGI süsteemis jaotatakse määrded klassidesse ja klasse tähistatakse: 000, 00, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6.

Klass 000 tähistab kõige pehmemat määret (katsekoonus vajub 0,45...0,475 mm sügavusele) ja 6 kõige paksemat ja tihkemat (katsekoonus vajub 0,085...0,115 mm sügavusele).

Universaalsed määrded kuuluvad klassi NLGI 2

Tsentraalsetes määrimissüsteemides kasutatakse määrdeid 000, 00,0 ja 1.

Teboil Universal M määre on liitiumseebi baasil NLGI 2, tilktemperatuur 180°C, kasutustemperatuur - 30 ...+120°C, alusõli viskoossus +40°C juures 11

SRÜ-s kasutatakse tähekombinatsioone, kus tähtedel on järgmine tä­hendus :

Y - universaalne määre; T - raskesti sulav; C - keskmiselt sulav; H - kergesti sulav

B - veekindel; M - külmakindel; K - happekindel; A - aktiveeritud, (suurtele koormustele)

Erimääretes tähendab A aga automääret (AM) ; c - sünteetilised määrded

Erimäärete tähistuses võib esineda veel ka muid tähti.

Solidool (sünteetiline) on sünteetilise kaltsiumseebiga paksendatud universaalne määre. Vees praktiliselt lahustuma­tu. Ette nähtud traktorite, põllutöömasinate, farmiseadmete ja mitmesuguste tööpinkide laagrite, hammas- ja kettajamite määrimiseks. Too­detakse kahte marki, mis erinevad tugevuspiiri ja tilktemperatuuri poolest:

1) solidool Cc, tilktemperatuur 85°C...105°C, kasutustemperatuur

-20°C...65°C, tugevuspiir 200 g/cm2...700 g/cm²;

2) presssolidool Cc, tilktemperatuur 85°C...95 °C, kasutustempe­ratuur
-30°C...50°C, tugevuspiir 100 g/cm2...200 g/cm²

Mõlemad on vastastikku vahetatavad, heade korrosioonivastaste omadustega.

Grafiitmääre - sünteetiline solidool, mis sisaldab grafiiti (kuni 10 %). Ette nähtud vedrulehtede, trosside, kruviülekannete ja teiste aeglasekäiguliste lahtiste seadmete määrimiseks.

ЛИTOЛ-24 - liitiumseebiga paksendatud määre, tilketemperatuur 180°C, töötemperatuur -40...130°C, tugevuspiir 400...600 g/cm² . Sobib kasutada kõikides autode, traktorite ning muude liikurmasinate hõõrdesõlmedes, kus ette nähtud plastne määre.

ЦИATИM -201 - liitiumseebiga paksendatud määre. Tilktemperatuur 175°

C, töötemperatuur -60°C...90°C. Ei ole eriti vee­kindel. Ette nähtud mitmesuguste laagrite, liigendi­te ja liugpindade määrimiseks masinate ja tappimismehhanismide sõlmedes. Külmades piirkondades sobib kasu­tada autodel ja traktoritel.

Määre nr. 158 - pehme, sööbimisvastase toimega määre. Tilketempera­tuur 130°C, töötemperatuur -30°C...100°C. Vähesel määral vees lahustuv. Ette nähtud elektrimasinate laagritele ja kardaaniliigendi nõellaagritele.

Щ - 4 - baariumseebiga paksendatud määre. Väga kõrge tilktemperatuuriga 230°C, vees praktiliselt lahustu­matu. Töötemperatuur -40°C...130°C. Väga kõrge sta­biilsusega. Ette nähtud eeskätt rooliajami liigendi­tele. Ekspluatatsiooni käigus vahetamist ei vaja. Asendatav ЛИTOЛ-24-ga.

Määre 1-13c - sünteetilise naatriumseebiga paksendatud määre, kõr­ge tilktemperatuuriga (120°C). Ette nähtud kasuta­miseks eeskätt autode rattalaagreis ja veepumpade laagreis. Sama otstarbega on veel määre ЯH3-2.

Kardaanimääre AM - pehme erimääre vedava esisilla püsikiirusega kardaanliigendeile. Tilktemperatuur 115 C, töötempera­tuur -10°C...100°C. Ei ole veekindel. Asendatav määr­dega ЛИTOЛ -24.

iDevide ikoon Mõtisklus
iDevide ikoon Mõtisklus
iDevide ikoon Mõtisklus
iDevide ikoon Mõtisklus
iDevide ikoon Mõtisklus