prantsuse keel
 
 
 
 
 
 
 


L'adjectif possessif

Le présent de l'indicatif être

 

Koostas Juri Jufkin

Tartus, 2009

Creative Commons License

Le présent de l'indicatif. Le verbe avoir

Õpiobjekt on mõeldud prantsuse keele algajatele õppijatele. Käsitletakse prantsuse keele 3. pöördkonna tegusõna avoir (omama) erinevaid vorme (kindel kõneviis, eitav lause, küsiv lause).

Õpiobjekt koosneb grammatika tutvustamisest ja erinevatest harjutustest. Harjutused koosnevad uuest sõnavarast (koos hääldusega), ülesandest ning lisaks on toodud ka harjutuses olevate lausete hääldus.


Grammaire
La conjugaison des verbes. Le verbe du III groupe 'avoir'

Exercice 1

Le vocabulaire de l'exercice
Exercice 1
La prononciation

Exercice 2

Le vocabulaire de l'exercice
Exercice 2
La prononciation

Exercice 3

Le vocabulaire de l'exercice
Exercice 3/1
Exercice 3/2
La prononciation

Exercice 4

Le vocabulaire de l'exercice
Exercice 4

Exercice 5

Le vocabulaire de l'exercice
Exercice 5
La prononciation