Raadioside fraseoloogia tõlkeharjutused


Enesekontrolliküsimustik lennujuhtidele ja pilootidele eestikeelse raadioside õppimisel

Enesetestid
Enesetest 1
Enesetest 2
Enesetest 3


Autor: K. Kõrgesaar

Tartu, 2008